Wie is ons ?

ONS VISIE

Ons bestaan om God te eer deur Christus-gesentreerde, Gees-bekragtigde, sosiaal verantwoordelike kerke en kampus bedieninge in elke nasie te vestig.

ONS WAARDES

Heerskappy

Evangelisasie

dissipelskap

leierskap

familie

 

ONs Missie

OM...

… ‘n geestelike familie te skep waar mense veilig en geliefd is.

… ons families en gemeenskap te impakteer.

… die mandaat van die Evangelie suksesvol te oorhandig aan die volgende generasie.

… onderrig en ondersteuning te bied vir geestelike leiers van Afrika.

… dissipels te maak wat instaat is om weer dissipels te kan maak.